Att få uppdraget att göra en teateraffisch är lite av ett mission impossible. Långt innan kostymer, mask och scenografi
(och i vissa fall manus) är gjort ska man fånga hela essensen av uppsättningen. När vi träffas och pratar om hur vi
ska göra, så brukar idéerna trots allt spruta – det viktiga är att lyssna på regissörens visioner och utifrån det försöka
komma fram till en bild. Roligt men svårt.